Bài Hát gặp mẹ trong mơ

Gốc > Thời Khóa Biểu >

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I LỚP 7/1

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

01

Chào cờ

Vật lí

Mĩ thuật

GDCD

Lịch sử

Tiếng Anh

02

Âm nhạc

Công nghệ

Ngữ văn

 

Tin học

Ngữ văn

03

Sinh học

Toán (Đại)

Lịch sử

 

Sinh học

Ngữ văn

04

Ngữ văn

Toán (Hình)

Tiếng Anh

 

Tin học

Toán (Hình)

05

Toán (Đại)

Tiếng Anh

Địa lí

 

Địa lí

SH Lớp

Thể dục: học tiết 2,3 chiều thứ hai.


Nhắn tin cho tác giả
lê hoa @ 16:03 23/09/2016
Số lượt xem: 53
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến