Bài Hát gặp mẹ trong mơ

Gốc > Thông Báo >

NỘI DUNG HDDNGLL THÁNG 3

-Phần thi ô chữ gồm 8 hàng ngang và tìm ô chìa khoá ở mỗi hàng ngang. Trả lời đúng được 10 điểm, ô chìa khoá được 20 điểm,

- Mỗi đội tự chọn một ô hàng ngang để trả lời, thời gian là 30 giây. Ô chìa khoá được trả lời khi các đội trả lời 2/3 ô hàng ngang

              Xin mời các bạn chọn ô chữ . Nội dung các câu trong ô chữ như sau:

 1/ Hàng ngang thứ nhất gồm 11 chữ cái : Tên một biểu tượng của tổ chức Đoàn TNCSHCM .

             

 2/  Hàng ngang thứ hai gồm 14 chữ cái: Tác giả của câu nói: “Nhắm thẳng quân thù mà bắn”   

3/  Hàng ngang thứ 3 gồm 8 chữ cái: Loài hoa Lêkima nói đến tên vị anh hùng nào?                                              

4/  Hàng ngang thứ 4 gồm 9 chữ cái : Người đoàn viên TNCSHCM đầu tiên là ai?                          

 5/  Hàng ngang thứ hai gồm 7 chữ cái: Tác giả bài hát Ước mơ ngày mai         

             

 6/  Hàng ngang thứ 6 gồm 12 chữ cái: Tác giả bài hát “ Nối vòng tay lớn”      

               

 7/  Hàng ngang thứ 7 gồm 11 chữ cái: Chủ tịch Hội Đồng TƯ hiện nay?        

             

 8/  Hàng ngang thứ 8 gồm 11 chữ cái: Tác giả bài hát : Lên Đàng”          

               

 + Ô chìa khoá gồm 17 chữ cái:

     

Thi tài năng văn nghệ

Trong phần thi này mỗi đội bằng vốn hiểu biết của mình, bằng mọi hình thức, các đội tự giới thiệu về các thành viên, tên đội tham gia của mình. Thời gian cho các đội suy nghĩ là 1 phút, thời gian trả lời là 1 phút. 

 Phần Về Đích: Thi Văn Nghệ

Phần thi cuối cùng của chương trình sinh hoạt hôm nay là phần về đích với cuộc thi văn nghệ giữa các tổ. Mỗi tổ sẽ dự thi một tiết mục văn nghệ. Thời gian dự thi là 2 phút. Điểm tối đa là 10 điểm.


Nhắn tin cho tác giả
lê hoa @ 18:32 22/03/2017
Số lượt xem: 20
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến