Bài Hát gặp mẹ trong mơ

Gốc > Hình Ảnh Hoạt động >

HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG 3

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, tầng lớp Đoàn viên thanh niên có lòng yêu nước nồng nàn. Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc, có nhiều đoàn viên thanh niên đã hiến dâng hi sinh cả tuổ thanh xuân của mình vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng đất nước có nhiều phong trào thanh niên tự nguyện, phong trào thanh niên sáng tạo, tuổi trẻ giữ nước... đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta ngang tầm với các nước khu vực. Thật đáng tự hào biết bao, là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta noi theo. Để ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên HCM, tập thể lớp 7/1 tổ chức tiết hoạt dộng giáo dục ngoài giờ lên lớp với chủ đề:

+ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRẠI

    + TỔ CHỨC THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC – VĂN  NGHỆ

17474503_278537912559287_1375129750_n_0117474545_278537785892633_562135376_n_0117474968_278537769225968_2107973177_n17474757_278537775892634_1596053173_n_01


Nhắn tin cho tác giả
lê hoa @ 17:51 29/03/2017
Số lượt xem: 14
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến